JAROŠOVÁ, Eliška. Canisterapie a její uplatnění u žáků ZŠ praktické. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, 82 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/20050. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Kitliňská, Jana.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.