JAVOROVÁ, Lenka. Aktivizace seniorů v pobytových zařízeních z hlediska rozvoje schopností seniora. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 62 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28641. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Martincová, Jana.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.