JEŽÍK, Marek. Porovnání výroby vnitřních závitů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 77 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28564. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství. Vedoucí práce Hrdina, Josef.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.