JELÍNEK, Jan. Využití smart technologií v průmyslu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019, 62 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45857. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky, Ústav počítačových a komunikačních systémů. Vedoucí práce Králík, Lukáš.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.