JELÍNKOVÁ, Gabriela. Multikulturní kompetence pracovníků nepojistných sociálních dávek. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 118 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/37007. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Hladík, Jakub.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.