JEMELKOVÁ, Klára. Inkluzivní vzdělávání na základní škole pohledem učitelů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 135 s. (237 258 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/39765. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Suchánková, Eliška.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.