JESTŘABÍKOVÁ, Jana. Marketingový komunikační plán výrobku Hamka. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005, 56 s., 3 s. obr. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/1724. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Vyšší odborná škola ekonomická. Vedoucí práce Březinová, Alena.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.