JONÁŠOVÁ, Martina. Možnosti sledování změn kvality potravin metodami termické analýzy. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 84 s. (125 957 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28446. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav technologie potravin. Vedoucí práce Lapčíková, Barbora.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.