JUŘENČÁKOVÁ, Daniela. Sociální andragogika a vzdělávání dospělých jako prevence domácího násilí. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 97 s. (114 455 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28743. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Balvín, Jaroslav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.