JUŘINA, Lukáš. Bezdrátový tisk SMS, poznámek a úkolů s využitím nízkonákladové termotiskárny. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 50s (49 015 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/34229. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky, Ústav automatizace a řídicí techniky. Vedoucí práce Král, Erik.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.