JURÁSKOVÁ, Jana. Vnitřní účetní směrnice Mateřské školy Napajedla. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, 79 s., 14 s. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/1276. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví. Vedoucí práce Otrusinová, Milana.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.