KÜRŠNEROVÁ, Sandra. Projekt zlepšení marketingové komunikace ve vybrané firmě. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, 92 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43679. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu. Vedoucí práce Kozák, Vratislav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.