KŘÍŽKOVÁ, Pavla. Critics of the novel Tropic of Cancer in the work Sexual Politics by Kate Millett. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, 45s., 1s.obr. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/10568. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav anglistiky a amerikanistiky. Vedoucí práce Kašpárková, Barbora.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.