KŘIŽKOVÁ, Lucie. Projekt přípravy Hotelu Krystal na zavedení systému řízení jakosti podle normy ISO 9001: 2000. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005, 92 s., 13 s. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/36182. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav podnikové ekonomiky. Vedoucí práce Briš, Petr.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.