KAČABOVÁ, Barbora. Projekt na získávání zákazníků rehabilitační péče ve společnosti Lázně Kostelec u Zlína, spol. s r.o. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, 97 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/22050. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu. Vedoucí práce Slaný, Jaroslav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.