KAŇÁT, Miroslav. Studium vlivu polymerních materiálů na složení plazmatu pomocí optické emisní spektrometrie. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 83 s. (77 940 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/31156. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství. Vedoucí práce Grulich, Ondřej.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.