KAŠPAROVÁ, Martina. Sanace problémových a dysfunkčních rodin. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 65 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/32469. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií. Vedoucí práce Oralová, Renata.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.