KADERKA, Tomáš. Elektronizace veřejné správy se zaměřením na projekt Czech POINT. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 71 s. (90 054 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/15054. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva. Vedoucí práce Dolejšová, Miroslava.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.