KADLČEK, Miroslav. Návrh systému řízení zásob ve společnosti Print Support s.r.o. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 55 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/25571. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů. Vedoucí práce Bobák, Roman.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.