KANDRNÁLOVÁ, Adéla. Flakon a obal parfému. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, 77 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/13146. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ústav vizuální tvorby. Vedoucí práce Kovařík, Vladimír.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.