KAPITÁNOVÁ, Michaela. Enviromentální a technologické aspeky HSC obrábění. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005, 87 s., 10 s. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/36621. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství. Vedoucí práce Kocman, Karel.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.