KASAL, Roman. Projekt užití statistických metod v procesu plánování výroby ve firmě Mitas, a.s. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005, 90 s., 1 s. schém. přiloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/36174. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav podnikové ekonomiky. Vedoucí práce Klímek, Petr.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.