KEPÁK, Aleš. Uplatnění vybraných metod průmyslového inženýrství ve firmě KOVOS, spol. s r.o. Slavičín s cílem zvýšení produktivity. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, 84 s., 6 s. obr. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/13718. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů. Vedoucí práce Němec, Dobroslav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.