KLEČKOVÁ, Nicola. Analýza rizik ve výrobě a návrhy ke zlepšení vedoucí k jejich minimalizaci. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, 59 s.(8 153 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/41621. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav krizového řízení. Vedoucí práce Hart, Martin.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.