KOŠOVÁ, Denisa. Projekt inovace marketingové komunikace firmy ETA, a.s. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, 116 s. (228 566 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43678. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu. Vedoucí práce Haltofová, Barbora.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.