KOCMANOVÁ, Monika. Komparace přístupů k výchově dětí v různých typech manželské rodiny. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 59 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/29101. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Katedra pedagogiky a psychologie. Vedoucí práce Sýkora, Petr.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.