KODYDEK, Tomáš. Implementace principů behaviorální ekonomie do marketingového řízení zahraničních programů mobility. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, 123 s. (199 152 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45813. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu. Vedoucí práce Vorlová, Růžena.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.