KOHOUTKOVÁ, Klára. Nákladová analýza podniku. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, 45163 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/41619. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav krizového řízení. Vedoucí práce Konečný, Jiří.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.