KOLAŘÍKOVÁ, Monika. Analýza účetní uzávěrky a závěrky ve vybrané společnosti. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019, 71 s. (16 761 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45203. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví. Vedoucí práce Homola, David.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.