KOLLÁR, Filip. Návrh vstřikovací formy pro výrobu součásti světlometu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 84 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28775. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství. Vedoucí práce Staněk, Michal.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.