KOMŮRKOVÁ, Monika. Program na rozvoj předčtenářských dovedností dětív MŠ. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 51 s. (77 716 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/31893. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky. Vedoucí práce Gavora, Peter.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.