KOMBO, Felix Ondieki. Corporate Social Responsibility (CSR) v bankovním průmyslu: model zvyšování finanční výkonnosti. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, 126 s. ISBN 978-80-7454-802-4. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43766. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.