KONEČNÁ, Lada. Výběr optimálního dodavatele a cenové srovnání vybraných produktů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 67 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/39260. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Vyšší odborná škola ekonomická. Vedoucí práce Bršlica, Petr.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.