KONVICOVÁ, Anna. [NEOBHÁJENO] Možnosti a meze systému sociální práce o týrané a zneužívané děti. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 73 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/29032. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Zvonařová, Marcela.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.