KORYČANSKÁ, Martina. Logistika při zásahu jednotky požární ochrany. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, 73 s (13522). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43787. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav krizového řízení. Vedoucí práce Strohmandl, Jan.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.