KOSMÁKOVÁ, Jiřina. Specifika předškolního vzdělávání dětí se zdrakovým postižením. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 65 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28889. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Včelařová, Hana.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.