KOUŘILOVÁ, Jana. Aktualizace strategie rozvoje mikroregionu Zábřežsko. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, 79 s., 15 s. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/3963. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Vyšší odborná škola ekonomická. Vedoucí práce Bartošová, Anna.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.