KOUBOVÁ, Eva. Vliv skladování a technologických úprav na obsah vybraných biologicky aktivních látek u netradičních obilovin. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 112 s. ISBN 978-80-7454-920-5. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45905. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav analýzy a chemie potravin. Vedoucí práce Sumczynski, Daniela.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.