KOUSALOVÁ, Adéla. Veletrhy a výstavy v lesnictví se zaměřením na praktické ukázky v lese. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 99 s. (127 971 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/30409. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ústav marketingových komunikací. Vedoucí práce Kotyzová, Pavla.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.