KOUTECKÝ, Vladimír. Motivace žáků středních škol ke studiu studijního oboru Všeobecná sestra na vysoké škole. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 75 s. (106 591 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/21112. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav ošetřovatelství. Vedoucí práce Krátká, Anna.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.