KOVÁŘOVÁ, Kristýna. Kreativní centrum jako nástroj podpory podnikání. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 228 s. ISBN 978-80-7454-812-3. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43774. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Audiovize. Vedoucí práce Grečnár, Ján.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.