KOVÁŘOVÁ, Radana. Analýza marketingové komunikace v organizaci IAESTE. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, 43 s., 4. obr. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/11533. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav anglistiky a amerikanistiky. Vedoucí práce Pospíšil, Jan.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.