KOVAČÍKOVÁ, Hana. Analýza nákladů a výnosů při dodání zboží s využitím konsignačního skladu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 59 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/41524. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav podnikové ekonomiky. Vedoucí práce Kozubíková, Ludmila.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.