KOVAČEVIĆ, Jelica. Studium síťování cyklodextrinem modifikovaných biopolymerů supramolekulárními činidly na bázi derivátů adamantanu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 109 s. ISBN 978-80-7454-919-9. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45904. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav chemie. Vedoucí práce Vícha, Robert.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.