KOZUBÍKOVÁ, Kristýna. Hodnocení kvality služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež R-Ego, z. s. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019, 69 s. (112 805 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45070. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Hladík, Jakub.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.