KRÁSA, Tomáš. Grafický design jako aktivní nástroj společenských změn. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 112 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/30827. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Kabinet teoretických studií. Vedoucí práce Wolf, Dušan.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.