KRČIL, Martin. Vliv masmédií na výchovu dětí a mládeže. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, 39 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/3109. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií. Vedoucí práce Fanta, Stanislav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.