KRAJČOVÁ, Lucie. Sociálně pedagogické aspekty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD na ZŠ. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 68 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28400. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Balvín, Jaroslav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.