KREČMEROVÁ, Zuzana. Aplikace konvenčních a nekonvenčních metod obrábění při dokončovacích operacích výroby forem. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, 130 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/9023. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství. Vedoucí práce Sýkorová, Libuše.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.