KRPCOVÁ, Lenka. Návrh projektu využití controllingu pro řízení firmy Hanhart Morkovice, s.r.o. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, 108 s., 11 s. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/7529. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav podnikové ekonomiky. Vedoucí práce Novák, Petr.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.